Round Heavy Duty 6" Flush Bolt - Black

6FBR19

Round Heavy Duty 6" Flush Bolt - Black